Větrání s rekuperací

Naše firma dodává, navrhuje a zařizuje servis větracích jednotek, rekuperací a všeho, čeho se větrání týká. Ptáte se, proč zvolit nucené větrání do vašeho nového domku?
Odpovíme vám v několika důležitých bodech.

Výhody rekuperace:

 • Zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu = energetické úspory.
 • Škodliviny (tabákový kouř, zárodky, pyly, radon apod.) jsou průběžně odváděny mimo obytné prostory.
 • V každém okamžiku je v domácnosti správné množství čerstvého vzduchu.
 • Náklady na obsluhu? Nulové.
 • Filtry do větrací jednotky ulehčují život alergikům.
 • Spaní při zavřených oknech (zloději, hluk apod.).
 • Žádný průvan a z něho vyplývající bolesti hlavy a nachlazení.
 • Místnosti se neprochlazují.
 • Vlhkost vzduchu se nezvyšuje, kondenzace par nevzniká, plísně se netvoří.

Nevýhody:

 • Další zařízení ve vašem domě
 • Počáteční investice (návratnost do 4 let)
 • Ostatní jsou pouze psychologického rázu, neboť je zakořeněn názor, že při způsobu větrání okny je čerstvý vzduch studený a zkažený vzduch teplý. Teplý čerstvý vzduch je nezvyklý a tato skutečnost potřebuje změnu myšlení.

Výměna vzduchu, dnes u zateplených rodinných domů, tvoří 30 až 40 % tepelné ztráty. Někdy i 50 %, u pasivních domů je to i přes 50 %.

A Rekuperace je „kouzlo“, které umí z této položky například 50 % úniku tepla ušetřit až 95 %.  Tím, že odpadní, vydýchaný vzduch, (špatný, použitý), plný CO2, který odchází z domu, předává své teplo vzduchu, který je do domu přiváděn.  S účinností až 95 %.  A to je velmi zajímavé a ekonomicky výhodné.