Contact

Company leadersghip / invoice data

Martin Novák - KORESTA

Myslív 132

Horažďovice 341 01

VAT ID : 87791421

TAX ID : CZ8811232122


Projektování pozemních staveb a jejich realizace

Martin Novák 

E-mail : mnovak@koresta.com

Phone : +420 724 519 804


Geometric plans

Ing. Radim Dankovič - Plzeň

E-mail : dankovic@volny.cz

Phone : +420 602 149 183 +420 602 149 183Ing. Hana Nováková - Horažďovice

E-mail : hnovakova@koresta.com

Phone : +420 724 938 197