Geometrické plány

Situace při nichž je potřebný geometrický plán

Gp

  • rozdělení pozemku
  • změna hranice pozemku
  • vyznačení budovy, rozestavěné budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu v katastru nemovitostí 
  • doplnění katastru nemovitostí o pozemek dosud vedený ve zjednodušené evidenci
  • vymezení rozsahu věcného břemene, pokud se týká pouze části pozemku
  • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků – vyhotovuje se, pokud má být jako součást listiny předložen k zápisu pro provedení změny geometrického a polohového určení nemovitosti

 

koresta.cz

Kontaktujte nás

Adresa, obec

mail@com

+420 987 654 321

Sdílejte s námi