Větrání s rekuperací

Rekuperace neboli zpětné získáváni tepla v souvislosti s větráním. 

Jde o činnost při níž v tepelném výměníku z odváděného teplejšího vzduchu přestupuje část tepla do přiváděného chladnějšího vzduchu a tím jej z části ohřívá. Efekt při němž se snižuje potřeba tepla nutná k ohřátí přiváděného chladného vzduchu do větraného prostoru a tím snižuje potřebu tepla na vytápění. Tato rekuperace využívá jen přirozené, samovolné šíření tepla z teplejšího do chladnějšího prostředí. Proudění vzduchu výměníkem zajišťují ventilátory sloužící k větrání. 

Aktivní činností tepelného čerpadla lze množství tepla získaného z odváděného vzduchu zvýšit. Vyměník a ventilátory v tomto případě nestačí je nutná činnost kompresoru. V této situaci již nejde o rekuperaci tepla z primárního nosiče, ale o regeneraci a zhodnocení tepla, jelikož sekundární nosič tepla (voda, vzduch) může mít i vyšší teplotu, než měl odváděný vzduch. 

Vetrani-s-rekuperaci

koresta.cz

Kontaktujte nás

Adresa, obec

mail@com

+420 987 654 321

Sdílejte s námi