Smlouvy do katastru nemovitostí

Součástí našich služeb je vypracování smluv potřebných pro vložení do katastru nemovitostí:Navrh-na-vklad

  • návrh na vklad do katastru nemovitostí
  • kupní smlouva
  • darovací smlouva
  • vznik či zánik věcného břemene
  • prohlášení vlastníka budovy aj.

koresta.cz

Kontaktujte nás

Adresa, obec

mail@com

+420 987 654 321

Sdílejte s námi