Výškopisné a polohopisné zaměření

Jedná se o jedno dílo obsahující zaměření polohopisu i výškopisu dle skutečnosti dané lokality. Většinou následně slouží projektantům pro jejich další práci (projekt nebo rekonstrukce domu, komunikace a další).

Polohopis

Ukázka polohopisné a výškopisné mapy

V dané lokalitě se podrobně zaměřují stavební objekty, zpevněné i nezpevněné komunikace, znaky inženýrských sítí, výškové rozdíly terénu, vstupy do objektů a další. Pro objednávku je dobré do snímku mapy (i z internetu) barevně vyznačit rozsah pro zaměření a rozmyslet si měřítko výsledného měření. Změna měřítka po zaměření je možná, ale projeví se pouze zvětšením či zmenšením podkladu. Pokud je velké měřítko objednáno na začátku, bude zaměření více detailní. U tohoto typu zaměření je možné si objednat konktétní obsah zaměření. Jde například o výšku střechy nebo průměr koruny stromu.

Výsledkem daných měření je polohopisný a výškopisný plán vyhotovený v zadaném měřítku. Ten se předává v tištěné i digitální podobě objednateli.

koresta.cz

Kontaktujte nás

Adresa, obec

mail@com

+420 987 654 321

Sdílejte s námi