Vytyčení stavby před jejím započetím

Jde o přesné prostorové osazení objektu do terénu pomocí bodů a os, které jsou značené vytyčovacími značkami. Vytyčení vždy provádí úředně oprávněný zeměměřič dle platné projektové dokumentace.

Vytyčení staveb

Podkladem pro vytyčení stavby je situační výkres.

Situacni-vykres

Po vytyčení stavby se zahajují zemní práce.

koresta.cz

Kontaktujte nás

Adresa, obec

mail@com

+420 987 654 321

Sdílejte s námi